Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра українознавства

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language - 1
Англійські140140028
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language (for professional purpose) - 2
Англійські16000016
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - history of medicine - 1
Англійські2727018
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - professional (ukrainian) language - 1
Англійські6060012
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык - 1
Англійські000000
Російські140140129
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональном направлении) - 2
Англійські000000
Російські160160032
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - история медицины - 1
Англійські000000
Російські2720112
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - украинский язык (по профессиональном направлении) - 1
Англійські000000
Російські6060012
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - історія медицини - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські2720112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - історія медицини - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські2720112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language (for professional purpose - 2
Англійські00160016
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - История медицины - 1
Англійські000000
Російські000707
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Історія медицини - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські000707
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Історія медицини - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські000707
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Foreign (Ukrainian) Language - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Foreign (Ukrainian) Language (for Professional Purpose) - 2
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - History of Medicine - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Professional (Ukrainian) Language - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональному направлению) - 2
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - украинский язык (по профессиональному направлению) - 1
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
Спеціальність: Біологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські9090119
Спеціальність: Медико-профілактична справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - історія медицини - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські2720112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Історія медицини - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські000707
Спеціальність: Здоров’я людини
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські7070115
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language - 1
Англійські150150030
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language (for professional purpose) - 2
Англійські6060012
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - history of medicine - 1
Англійські2720011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - professional (ukrainian) language - 1
Англійські6060012
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык - 1
Англійські000000
Російські150150131
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональном направлении) - 2
Англійські000000
Російські600006
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - история медицины - 1
Англійські000000
Російські2720112
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - украинский язык (по профессиональном направлении) - 1
Англійські000000
Російські6060012
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - історія медицини - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські2720112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - історія медицини - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські2720112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональному направлении) - 2
Англійські000000
Російські006006
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - History of medicine - 1
Англійські000707
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - История медицины - 1
Англійські000000
Російські000707
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Історія медицини - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські000707
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Історія медицини - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські000707
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Foreign (Ukrainian) Language - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Foreign (Ukrainian) Language (for Professional Purpose) - 2
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - History of Medicine - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Professional (Ukrainian) Language - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональному направлению) - 2
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - украинский язык (по профессиональному направлению) - 1
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language - 1
Англійські130130026
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - foreign (ukrainian) language (for professional purpose) - 2
Англійські6060012
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - professional (ukrainian) language - 1
Англійські6060012
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык - 1
Англійські000000
Російські130130127
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональном направлении) - 2
Англійські000000
Російські6060012
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - украинский язык (по профессиональном направлении) - 1
Англійські000000
Російські6060012
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - заочна форма навчання - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські202004
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Foreign (Ukrainian) Language - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Foreign (Ukrainian) Language (for Professional Purpose) - 2
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Professional (Ukrainian) Language - 1
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - иностранный (украинский) язык (по профессиональному направлению - 2
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - украинский язык (по профессиональному направлению) - 1
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - заочна форма навчання - українська мова (за професійним спрямуванням) - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:236632366334632