Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра терапевтичної стоматологiї

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
Спеціальність: Біологія
Спеціальність: Медико-профілактична справа
Спеціальність: Здоров’я людини
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Propaedeutics of Therapeutic dentistry - 2 year
Англійські12000012
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Therapeutic Dentistry - 3 year
Англійські22000022
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Therapeutic Dentistry - 4 year
Англійські16000016
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Therapeutic Dentistry - 5 year
Англійські31000031
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Пропедевтика терапевтической стоматологии - 2
Англійські000000
Російські125125135
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Терапевтическая стоматология - 3
Англійські000000
Російські22152215175
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Терапевтическая стоматология - 4
Англійські000000
Російські165165143
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Терапевтическая стоматология - 5
Англійські000000
Російські339339185
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські12505022
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Пропедевтика терапевтичної стоматології - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські125125135
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Терапевтична стоматологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські22152215175
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Терапевтична стоматологія - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські165165143
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Терапевтична стоматологія - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські339339185
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Propaedeutics of Therapeutic dentistry - 2
Англійські05135124
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Therapeutic Dentistry - 3
Англійські0142214151
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Therapeutic Dentistry - 4
Англійські05165127
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Therapeutic Dentistry - 5
Англійські07339150
Російські000000
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс:
Англійські000000
Російські000000
Українські00120113
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:25910426210613744