Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра хiрургічної стоматологiї

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Fundamentals of Dentistry - 5
Англійські202015
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Основы стоматологии - 5
Англійські000000
Російські202015
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Основи стоматології - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські202015
Спеціальність: Біологія
Спеціальність: Медико-профілактична справа
Спеціальність: Здоров’я людини
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Стоматология - Хирургическая стоматология
Англійські68000068
Російські6706803138
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Стоматологія - Хірургічна стоматологія
Англійські000000
Російські000000
Українські21900030
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Стоматологія - Хірургічна стоматологія
Англійські000000
Російські000000
Українські68236803162
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Dental surgery - 3
Англійські09219140
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Dental surgery - 4
Англійські05145125
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Dental surgery - 5
Англійські09339152
Російські000000
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Стоматологія - хірургічна стоматологія
Англійські000000
Російські000000
Українські00210122
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Хирургическая стоматология - 3
Англійські000000
Російські000909
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Хирургическая стоматология - 4
Англійські000000
Російські000505
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Хирургическая стоматология - 5
Англійські000000
Російські000909
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - хірургічна стоматологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські000909
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - хірургічна стоматологія - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські000505
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - хірургічна стоматологія - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські000909
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:230552316913598