Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
Спеціальність: Біологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ботаніка (Анатомія та морфологія рослин) - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські9000110
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ботаніка(Систематика рослин) - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські10000010
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Мікологія та альгологія - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські5550116
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ботаніка (Анатомія і морфологія рослин) - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські01090019
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ботаніка (Систематика рослин) - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські01290122
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Botanica (systematica) - 2 course
Англійські000000
Російські000000
Українські00012012
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Botanica(anatomia i morphologia) - 2 course
Англійські000000
Російські000000
Українські00010010
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Micologia i algologia - 2 course
Англійські000000
Російські000000
Українські000505
Спеціальність: Медико-профілактична справа
Спеціальність: Здоров’я людини
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Pharmaceutical botany - 2-d course
Англійські1510150141
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Pharmacognosy - 3-d course
Англійські22202720190
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Resouces - 5 - course
Англійські6565123
Російські000000
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармацевтична ботаніка - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські1510150040
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Лікарські рослини та фітотерапія - 5 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські400004
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ресурсознавство лікарських рослин - 5 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські6560118
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармакогнозія - 3 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські2721240173
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармацевтична ботаніка - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські1510150141
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Лікарські рослини і фітотерапія - 5 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські0646117
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Pharm_botany - 2 course
Англійські00010010
Російські000000
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармацевтична ботаніка - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські00010010
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ресурсознавство - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські000505
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармакогнозія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські00020020
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармацевтична ботаніка - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські00010010
НТН. Предмет (чи/і) курс:
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Спеціальність: Клінічна фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармакогностичні основи фітотерапії - 5 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські5555121
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:13911914011812528