Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Oncology - 5
Англійські8989135
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Oncology - 6
Англійські303017
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Radiation medicine - 5
Англійські3535117
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Radiology - 3
Англійські1091010140
Російські00010010
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - онкология - 5
Англійські000000
Російські8080016
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - онкология - 6
Англійські000000
Російські303006
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радиационная медицина - 5
Англійські000000
Російські3535117
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радиология - 3
Англійські000000
Російські1010100131
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - радіологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські1010100131
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкологія - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські8989135
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкологія - 6
Англійські000000
Російські000000
Українські303017
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радіаційна медицина - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські3535117
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радіологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські10111210144
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкология - 5
Англійські000000
Російські0909119
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Радіологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські00010010
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкология - 6
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
Спеціальність: Біологія
Спеціальність: Медико-профілактична справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс:
Англійські00010010
Російські000000
Українські000000
Спеціальність: Здоров’я людини
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Oncology - 4
Англійські222219
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Radiology - 3
Англійські4233113
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкология - 4
Англійські000000
Російські222219
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радиология - 3
Англійські000000
Російські4343115
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкологія - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські222017
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радіологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські2340110
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Онкологія
Англійські000000
Російські000000
Українські000202
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Радіологія
Англійські000000
Російські000000
Українські000303
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:989610110719421