Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Emergency Medical and Urgent Medical Care - 4
Англійські420017
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Emergency Medical and Urgent Medical Care - 5
Англійські420006
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Internal medicine. Module 4 - 6
Англійські13000013
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Внутренняя медицина. Модуль 4 - 6
Англійські000000
Російські13000114
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстреная и неотложная медицинская помощь - 4
Англійські000000
Російські420017
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстреная и неотложная медицинская помощь - 5
Англійські000000
Російські420017
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Внутрішня медицина. Модуль 4 - 6
Англійські000000
Російські000000
Українські130130127
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Екстрена та невідкладна медична допомога - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські4242113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Екстрена та невідкладна медична допомога - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські4242113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Внутренняя медицина. 4 модуль - 6
Англійські000000
Російські00130013
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстренная и неотложная медицинская помощь - 4
Англійські000000
Російські004004
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстренная и неотложная медицинская помощь - 5
Англійські000000
Російські004004
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Emergency Medical and Urgent Medical Care - 4 year
Англійські000202
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Emergency Medical and Urgent Medical Care - 5 year
Англійські000202
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстреная и неотложная медицинская помощь - 4 курс
Англійські000000
Російські000202
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстреная и неотложная медицинская помощь - 5 курс
Англійські000000
Російські000202
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - internal medicine. Module 4 - 6
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
Спеціальність: Біологія
Спеціальність: Медико-профілактична справа
Спеціальність: Здоров’я людини
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Emergency Medical and Urgent Medical Care - 5
Англійські5550116
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстреная и неотложная медицинская помощь - 5
Англійські000000
Російські5550116
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Екстрена та невідкладна медична допомога - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські5550116
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Emergency Medical and Urgent Medical Care - 5 year
Англійські000505
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Экстреная и неотложная медицинская помощь - 5 курс
Англійські000000
Російські000505
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Екстрена та невідкладна медична допомога - 5 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000505
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:7827572711200