Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра медичної біології

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - medical biology - 1 course
Англійські121500027
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - медицинская биология - 1 курс
Англійські000000
Російські1215120039
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - медична біологія - 2_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські12151215054
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - медична біологія - 1_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські12151215054
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - mediсal biology - 1 course
Англійські00120113
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - medical biology - 1_course
Англійські00015015
Російські000000
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Медична біологія - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Медична біологія - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Спеціальність: Біологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Арахноентомологія - 2_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські6404014
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Гельмінтологія - 2_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські8808024
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Генетика - 3_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські11707025
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Зоологія - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські6050112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Протозоологія - 2_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські3505013
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Ґрунтознавство - 3_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські3908020
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Зоологія - 1_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські0909018
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Грунтознавство - 3_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські003003
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - арахноентомологія - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гельмінтологія - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - генетика - 3 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - грунтознавство - 3 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - протозоологія - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Спеціальність: Медико-профілактична справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - медична біологія - 1_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські12141215053
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Медична біологія - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Спеціальність: Здоров’я людини
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - медична біологія - 1_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000707
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Біологія з основами генетики - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - dentistry - medical biology
Англійські106100026
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - стоматология - медицинская биология
Англійські000000
Російські106106032
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - стоматологія - медична біологія
Англійські000000
Російські000000
Українські106106032
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - стоматологія - медична біологія
Англійські000000
Російські000000
Українські105106031
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - dentistry - 1_course
Англійські000606
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - medical biology - 1 course
Англійські000011
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Медицинская биология - 1 курс
Англійські000000
Російські000011
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - Медична біологія - 2 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Медична біологія - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000011
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - medical biology and fundamentals of genetics - 1 course
Англійські6060113
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Биология с основами генетики - 1 курс
Англійські000000
Російські6060113
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Біологія з основами генетики - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - biology with fundamentals of genetics - 1 course
Англійські090009
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - биология с основами генетики - 1 курс
Англійські000000
Російські090009
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - біологія з основами генетики - 1 курс
Англійські000000
Російські000000
Українські090009
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - medical biology - 1_course
Англійські000909
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - биология с основами генетики - 1_курс
Англійські000000
Російські000909
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - медична біологія - 1_курс
Англійські000000
Російські000000
Українські000909
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - 1r - медична біологія
Англійські000000
Російські000000
Українські410410129
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:15917613016919653