Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра клінічної фармації

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
Спеціальність: Біологія
Спеціальність: Медико-профілактична справа
Спеціальність: Здоров’я людини
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Основи медичних знань - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські16201620173
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Clinical Pharmacy - 4
Англійські13121313152
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Clinical Pharmacy - 5
Англійські9141410047
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Drug Therapy - 4
Англійські6565123
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Factors and mechanisms of pharmacological activity - 3
Англійські4240111
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Phytotherapy - 4
Англійські101002
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Використання лікарських препаратів у клінічній медицині - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські186186149
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Клінічна фармація - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські13131313153
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Клінічна фармація - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські19151815067
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фітотерапія - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські3333113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фактори та механізми фармакологічної активності - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські4242113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармакотерапія - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські6500011
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармакотерапія з основами фармакокінетики - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські0065112
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Factors and mechanisms - 3
Англійські000202
Російські000000
Українські000000
Спеціальність: Клінічна фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Клінічна токсикологія - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські106106133
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Клінічне вивчення лікарських засобів - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські3535117
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Фармацевтична опіка - 5
Англійські000000
Російські000000
Українські13101310147
Спеціальність: ТПКЗ
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Клінічна фармація - 4
Англійські000000
Російські000000
Українські19271921187
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:15714516113613612