Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра анестезіології та реаніматології
 10. Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії
 11. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 12. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 13. Кафедра внутрішньої медицини №2
 14. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 15. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 16. Кафедра дитячої стоматологiї
 17. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 18. Кафедра загального догляду за хворими
 19. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 20. Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії
 21. Кафедра загальної хімії
 22. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 23. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 24. Кафедра клінічної фармації
 25. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 26. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 27. Кафедра медичного права
 28. Кафедра медичної iнформатики
 29. Кафедра медичної бiохiмiї
 30. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 31. Кафедра медичної біології
 32. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 33. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 34. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 35. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 36. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 37. Кафедра нормальної фiзiологiї
 38. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 39. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 40. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 41. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 42. Кафедра педiатрiї
 43. Кафедра педiатрiї №2
 44. Кафедра педіатрії ФПО
 45. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 46. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 47. Кафедра соцiальної медицин
 48. Кафедра стоматології
 49. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 50. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 51. Кафедра технології ліків
 52. Кафедра травматології та ортопедії з комбустіологією
 53. Кафедра українознавства
 54. Кафедра управління та економіки у фармації
 55. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 56. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 57. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 58. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 59. Кафедра фармації
 60. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 61. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 62. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 63. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 64. Кафедра хiрургiї №1
 65. Кафедра хiрургічної стоматологiї
 66. Кафедра хірургії №1 з урологією

Кафедра загальної гiгiєни та екологiї

Мова:Матеріали до підготовки до практичнихМатеріали до підготовки до лекціїМетодичнi вказiвкиПрезентацій лекційРобочі програмиРазом:
Факультет: Медичний
Спеціальність: Лікувальна справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - hygiene and ecology - 3
Англійські16101610153
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - hygiene and ecology - 6
Англійські6060113
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гигиена и экология - 3
Англійські000000
Російські16101610153
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гигиена и экология - 6
Англійські000000
Російські6060113
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські16101610153
НТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 6
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські16101610153
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 6
Англійські000000
Російські000000
Українські6060113
Спеціальність: Біологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - Основи екології - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські303006
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - основи екології - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські0909119
Спеціальність: Медико-профілактична справа
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - hygiene and ecology - 3
Англійські16101610153
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гигиена и экология - 3
Англійські000000
Російські16101610153
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські16101610153
Спеціальність: Здоров’я людини
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські7878131
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - екологія - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські3434115
Факультет: Стоматологічний
Спеціальність: Стоматологія
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - hygiene and ecology - 2
Англійські6565123
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гигиена и экология - 2
Англійські000000
Російські6565123
Українські000000
НТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські6565123
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна та екологія - 2
Англійські000000
Російські000000
Українські6565123
Факультет: Фармацевтичний
Спеціальність: Фармація
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - bases of ecology - 1
Англійські2524114
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - hygiene in pharmacy - 3
Англійські6565123
Російські000000
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гигиена в фармации - 3
Англійські000000
Російські6565123
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - основы экологии - 1
Англійські000000
Російські2525115
Українські000000
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - гігієна у фармації - 3
Англійські000000
Російські000000
Українські6565123
ПТН. Предмет (чи/і) курс: - основи екології - 1
Англійські000000
Російські000000
Українські2525115
Спеціальність: Клінічна фармація
Спеціальність: ТПКЗ
Факультет: ННІ медсестринства
Спеціальність: Сестринська справа (молодший спеціаліст)
Спеціальність: Сестринська справа (бакалавр)
Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр)
Всього по кафедрі:19714119714024699