Кафедри

Результат (файлів без структури)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 10. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 11. Кафедра внутрішньої медицини №2
 12. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 13. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 14. Кафедра дитячої стоматологiї
 15. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 16. Кафедра загального догляду за хворими
 17. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 18. Кафедра загальної хімії
 19. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 20. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 21. Кафедра клінічної фармації
 22. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 23. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 24. Кафедра медичного права
 25. Кафедра медичної iнформатики
 26. Кафедра медичної бiохiмiї
 27. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 28. Кафедра медичної біології
 29. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 30. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 31. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 32. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 33. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 34. Кафедра нормальної фiзiологiї
 35. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 36. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 37. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 38. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 39. Кафедра педiатрiї
 40. Кафедра педiатрiї №2
 41. Кафедра педіатрії ФПО
 42. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 43. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 44. Кафедра соцiальної медицин
 45. Кафедра стоматології
 46. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 47. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 48. Кафедра технології ліків
 49. Кафедра українознавства
 50. Кафедра управління та економіки у фармації
 51. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 52. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 53. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 54. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 55. Кафедра фармації
 56. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 57. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 58. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 59. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 60. Кафедра хiрургiї №1
 61. Кафедра хiрургічної стоматологiї

Кафедра внутрішньої медицини №2

ТипЗагальнаАнглійськіРосійськіУкраїнські
Матеріали до підготовки до практичних
166
83
83
0
Матеріали до підготовки до лекції
92
46
46
0
Методичнi вказiвки
166
83
83
0
Презентацій лекцій
92
46
46
0
Робочі програми
12
6
6
0
Сумма
528
264
264


Перелік PDF Файлів та їхня кількість сторінок
ШляхКількість сторінок
101. Structure and function of immune system..pdf91
202. Main princips of prescription of the immune medicine. Immunorheabilitation, immunoprophilaxis..pdf75
303. Basics of the transplantation immunity..pdf42
404. The immunological aspects of autoimmune diseases..pdf71
505. Primary immunodeficiens. Secondary immunodeficiens..pdf105
606. Аllergic diseases.pdf101
701.Структура и функции иммунной системы..pdf78
802.Основные принципы назначения иммунотропной терапии..pdf87
903.Основы трансплантационного иммунитета.pdf62
1004.Клинико-иммунологические аспекты аутоиммунных заболеваний..pdf69
1105.Первичные иммунодефициты. Вторичные иммунодефициты..pdf86
1206.Современные взгляды на атопические болезни.pdf269
1301. Структура и принципы функционирования иммунной системы.pdf78
1402. Врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния.pdf86
1504. Аллергические болезни в практике врача стоматолога.pdf269
1601. Structure and function of immune system..pdf91
1702. Main princips of prescription of the immune medicine. Immunorheabilitation, immunoprophilaxis..pdf75
1803. Basics of the transplantation immunity..pdf42
1904. The immunological aspects of autoimmune diseases..pdf71
2005. Primary immunodeficiens. Secondary immunodeficiens..pdf105
2106. Аllergic diseases.pdf101
2201.Структура и функции иммунной системы..pdf78
2302.Основные принципы назначения иммунотропной терапии..pdf87
2403.Основы трансплантационного иммунитета.pdf62
2504.Клинико-иммунологические аспекты аутоиммунных заболеваний..pdf69
2605.Первичные иммунодефициты. Вторичные иммунодефициты..pdf86
2706.Современные взгляды на атопические болезни.pdf269
2801. Структура и принципы функционирования иммунной системы.pdf78
2902. Врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния.pdf86
3004. Аллергические болезни в практике врача стоматолога.pdf269
Разом сторінок (орієнтовно)3138