Кафедри

Результат (файлів без структури)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 10. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 11. Кафедра внутрішньої медицини №2
 12. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 13. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 14. Кафедра дитячої стоматологiї
 15. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 16. Кафедра загального догляду за хворими
 17. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 18. Кафедра загальної хімії
 19. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 20. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 21. Кафедра клінічної фармації
 22. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 23. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 24. Кафедра медичного права
 25. Кафедра медичної iнформатики
 26. Кафедра медичної бiохiмiї
 27. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 28. Кафедра медичної біології
 29. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 30. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 31. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 32. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 33. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 34. Кафедра нормальної фiзiологiї
 35. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 36. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 37. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 38. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 39. Кафедра педiатрiї
 40. Кафедра педiатрiї №2
 41. Кафедра педіатрії ФПО
 42. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 43. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 44. Кафедра соцiальної медицин
 45. Кафедра стоматології
 46. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 47. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 48. Кафедра технології ліків
 49. Кафедра українознавства
 50. Кафедра управління та економіки у фармації
 51. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 52. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 53. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 54. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 55. Кафедра фармації
 56. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 57. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 58. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 59. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 60. Кафедра хiрургiї №1
 61. Кафедра хiрургічної стоматологiї

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги

ТипЗагальнаАнглійськіРосійськіУкраїнські
Матеріали до підготовки до практичних
78
26
26
26
Матеріали до підготовки до лекції
27
9
9
9
Методичнi вказiвки
78
26
26
26
Презентацій лекцій
27
9
9
9
Робочі програми
14
3
4
7
Сумма
224
73
74
77


Перелік PDF Файлів та їхня кількість сторінок
ШляхКількість сторінок
108 Management of patient with jaundice. Management of patient with hepatic encephalopathy. Management of patient with hepatic coma.pdf80
209 Supervision of patient with acute abdominal pain. Supervision of the patient with gastrointestinal bleeding.pdf78
312 Supervision of patients with acute renal failure, renal colic..pdf56
413 Supervision patient with agranulocytosis. Supervision of patients with hemolytic crisis..pdf51
513 Курация больных с агранулоцитозом.pdf58
608 Management of patient with jaundice. Management of patient with hepatic encephalopathy. Management of patient with hepatic coma.pdf80
709 Supervision of patient with acute abdominal pain. Supervision of the patient with gastrointestinal bleeding.pdf78
812 Supervision of patients with acute renal failure, renal colic..pdf56
913 Supervision patient with agranulocytosis. Supervision of patients with hemolytic crisis..pdf51
1013 Курация больных с агранулоцитозом.pdf58
Разом сторінок (орієнтовно)646