Кафедри

Результат (файлів без структури)

 1. Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 2. Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 3. Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 4. Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 5. Кафедра xiрургiї ФПО
 6. Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 7. Кафедра акушерства та гінекології №2
 8. Кафедра анатомiї людини
 9. Кафедра внутрiшньої медицини №1
 10. Кафедра внутрiшньої медицини №3
 11. Кафедра внутрішньої медицини №2
 12. Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 13. Кафедра дiагностики та медичної iнформатики
 14. Кафедра дитячої стоматологiї
 15. Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
 16. Кафедра загального догляду за хворими
 17. Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 18. Кафедра загальної хімії
 19. Кафедра іноземних мов з медичної термінологією
 20. Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 21. Кафедра клінічної фармації
 22. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 23. Кафедра медицини невiдкладних станiв
 24. Кафедра медичного права
 25. Кафедра медичної iнформатики
 26. Кафедра медичної бiохiмiї
 27. Кафедра медичної біоетики та деонтології
 28. Кафедра медичної біології
 29. Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 30. Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 31. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 32. Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 33. Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 34. Кафедра нормальної фiзiологiї
 35. Кафедра ортопедичної стоматологiї
 36. Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 37. Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 38. Кафедра патологiчної фiзiологiї
 39. Кафедра педiатрiї
 40. Кафедра педiатрiї №2
 41. Кафедра педіатрії ФПО
 42. Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 43. Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 44. Кафедра соцiальної медицин
 45. Кафедра стоматології
 46. Кафедра терапiї i сiмейної медицини
 47. Кафедра терапевтичної стоматологiї
 48. Кафедра технології ліків
 49. Кафедра українознавства
 50. Кафедра управління та економіки у фармації
 51. Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 52. Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 53. Кафедра фармацевтичних дисциплiн
 54. Кафедра фармацевтичної хiмiї
 55. Кафедра фармації
 56. Кафедра фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання
 57. Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 58. Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 59. Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 60. Кафедра хiрургiї №1
 61. Кафедра хiрургічної стоматологiї

Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї

ТипЗагальнаАнглійськіРосійськіУкраїнські
Матеріали до підготовки до практичних
164
61
47
56
Матеріали до підготовки до лекції
126
35
31
60
Методичнi вказiвки
157
59
47
51
Презентацій лекцій
147
50
25
72
Робочі програми
27
11
7
9
Сумма
621
216
157
248


Перелік PDF Файлів та їхня кількість сторінок
ШляхКількість сторінок
1
Разом сторінок (орієнтовно)0