Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2  КУРСУ

медичного факультету

 

З А Н Я Т Т Я     32 (6 годин)

Тема : Підключична та пахвова артерії і вени. Пахвові лімфатичні вузли. Плечова, ліктьова і променева артерії, їх хід, топографія і розподіл гілок на плечі, передпліччі і кисті. Поверхневі та глибокі вени, лімфатичні вузли та судини верхньої кінцівки.

Мета: вивчити хід, топографію, гілки, анастомози підключичної та пахвової артерій і вен. Вивчити хід, топографію, гілки та анастомози артерій вільної верхньої кінцівки, засвоїти методики їх препарування. Вивчити кровопостачання окремих груп м'язів передпліччя і кисті, шляхи колатерального току крові, утворення артеріальних дуг, сплетень, крововідтоку від верхньої кінцівки. Вивчити крововідтік та лімфовідтік у ділянках верхньої кінцівки.

Професійна орієнтація студентів. Чисельні патології грудної клітки та плечового поясу супроводжуються стисненням підключичної артерії і, як наслідок, порушенням кровопостачання верхньої кінцівки. Вивчення шляхів колатерального кровотоку, а також методів їх покращення дозволяє зберегти хворому кінцівку навіть при важких пораженнях магістральних судин. З часів Римської імперії і епохи Відродження до середини нинішнього століття основною операцією була перевязка судини, незважаючи на часті тяжкі порушення кровообігу в органі або гангрену кінцівки. Вивчення шляхів колатерального кровотоку, а також методів їх покращення дозволяє зберегти хворому кінцівку навіть при важких пораженнях магістральних судин. У клінічній практиці судини верхньої кінцівки найчастіше стають обєктом найрізноманітніших лікувальних та діагностичних маніпуляцій, починаючи від пальпаторного дослідження пульсу чи внутрішньовенних інєкцій і закінчуючи сучасними методиками із застосуванням складної техніки. Це пояснюється їх розташуванням, яке обумовлює більшу доступність до судин з одної сторони, а з іншого боку - часте їх травмування. У клінічній практиці судини верхньої кінцівки найчастіше стають обєктом найрізноманітніших лікувальних та діагностичних маніпуляцій, починаючи від пальпаторного дослідження пульсу чи внутрішньовенних інєкцій і закінчуючи сучасними методиками із застосуванням складної техніки. Це пояснюється їх розташуванням, яке обумовлює більшу доступність до судин з одної сторони, а з іншого боку - часте їх травмування.

Базовий рівень знань та вмінь.

 1. Латинська тармінологія.

 2. Мязи шиї.

 3. Кінцевий мозок.

 4. Мязи та топографія ділянок верхньої кінцівки.

 5. Мязи та топографія ділянки передпліччя і кисті.

     І. Практична робота – 900-1200 (4 год)

·         Ілюстративний матеріал

 1. Демонстраційний труп.

 2. Навчальний труп.

 3. Препарат головного мозку із збереженою павутинною оболонкою.

 4. Череп.

 5. Шийні хребці.

 6. Таблиці: "Артерії головного мозку".

 7. Відпрепарований м'язовий труп.

 8. Відпрепарований судинний труп.

 9. Навчальний труп.

 10. Верхня кінцівка з відпрепарованими мязами і судинами.

 11. Таблиці: "Вени верхньої кінцівки", «Лімфатичні судини і вузли верхньої кінцівки».

12.            Навчальна відеосистема.

·         Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. Препарування підключичної артерії.

Викладач виділяє утвори, що проходять по передній поверні переднього драбинчастого мязу (підключичну вену з притоками, діфрагмальний нерв), після чого студенти препарують підключичну артерію (викладач відмічає її умовний поділ на 3 відрізка) і її гілки.

Робота 2. Шкірні розрізи в ділянці пахви і плеча.

Від акроміального кінця ключиці вниз по середній лінії передньої поверхні плеча - повздовжній розріз, на рівні ліктьового суглобу - поперечний, напівкруглий розріз. На задній поверхні плеча залишають шкірні мостики.

Робота 3. Препарування пахвової артерії.

Під керівництвом викладача віпрепарувати пахвову артерію, її гілки, що відходять на рівні ключично-грудного, грудного і підгрудного трикутників.

Робота 4. Шкірні розрізи в ділянці плеча.

Від акроміального кінця ключиці вниз по середній лінії передньої поверхні плеча - повздовжній розріз, на рівні ліктьового суглобу - поперечний, напівкруглий розріз. На задній поверхні плеча залишають шкірні мостики.

Робота 5. Препарування плечової артерії.

Під керівництвом викладача віпрепарувати пахвинну артерію, її гілки, що відходять на рівні ключично-грудного, грудного і підгрудного трикутників. Біля медіального краю двоголового мяза плеча знаходять і виділяють (в загальному судинно-нервовому пучку плеча) плечову артерію і вени. Глибоку артерію плеча, що супроводжує променевий нерв, прослідковують до входу в канал променевого нерва.

Робота 6. Препарування ділянки ліктьового суглобу.

В ділянці ліктьової ямки розкривають місце поділу плечової артерії на ліктьову і променеву; препарують і виділяють гілки, що формують ліктьову (артеріальну) суглобову сітку: верхню і нижню колатеральні ліктьові артерії, середню і променеву колатеральні, променеву і ліктьову поворотні і міжкісткову поворотню артерії.

Робота 7. Шкірні розрізи в ділянці передпліччя і кисті.

Продовжити поздовжній шкірний розріз від ділянки плеча по середній лінії передпліччя і кисті, до основи 3-го пальця. Провести напівкружні розрізи на рівні променезапясного суглобу і основ пальців.

Робота 8. Препарування артерій кисті.

На долоні кисті препарують поверхневу і глибоку долонні (артеріальні) дуги, а потім загальні і власні долонні пальцеві артерії. На тилі кисті препарують тильні пясткові і пальцеві артерії.

Робота 9. Шкірні розрізи в ділянці передпліччя і кисті.

Продовжити поздовжній шкірний розріз від ділянки плеча по середній лінії передпліччя і кисті, до основи 3-го пальця. Провести напівкружні розрізи на рівні променезапясного суглобу і основ пальців.

Робота 10. Препарування поверхневих вен верхньої кінцівки.

На правій кінцівці, обережно відшаровуючи і відвертаючи шкірні клаптики в сторони в межах плеча, передпліччя і кисті, відпрепарувати і виділити поверхневі вени ( латеральну, медіальну підшкірні вени руки і проміжну вену ліктя).

Робота 11. Препарування судин передпліччя.

Препарують променеву, ліктьову, загальну міжкісткову артерії, вени і їх гілки; в ділянці запястка - долонні і тильні запясткові гілки променевої і ліктьової артерій, що формують тильну (артеріальну) сітку запястка.

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1. Труп з відпрепарованими судинами: підключичною артерією (зліва, справа), міждрабинчастий простір, судини, які відходять від підключичної артерії в переддрабинчастому просторі - хребетну артерію, щитошийний стовбур, внутрішню грудну артерію; в міждрабинчастому просторі - реберношийний стовбур; в позадрабинчастому просторі - поперечну артерію шиї, пахвові артерії.

2. На відпрепарованому м'язовому трупі трьох- і чотирьохсторонні отвори, канал променевого нерва.

3. На відпрепарованому судинному трупі: плечову артерію і її гілки.

4. На відпрепарованій верхній кінцівкці: ліктьову, променеву, плечові вени, глибокі і поверхневі вени кисті та передпліччя, їх формування, притоки, місце впадання.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год)

·         Обговорення теоретичних питань:

       Перелік питань:

1.      Назвіть місця відходження правої та лівої підключичної артерій.

2.      Чому ліва підключична артерія довша?

3.      Які відділи розрізняють у підключичній артерії?

4.      Між якими утворами знаходиться міждрабинчастий простір?

5.      Яка судина розташована у міждрабинчастому просторі?

6.      Між якими утворами знаходиться перед-драбинчастий простір?

7.      Яка судина розташована у переддрабинчастому просторі?

8.      Покажіть місце, де можна притиснути підключичну артерію при кровотечах.

9.      Яка найважливіша артерія з усіх гілок підключичної артерії, що проходить догори в отворах шийних хребців?

10.  Через який отвір хребетна артерія проходить у порожнину черепа?

11.  Яку судину утворюють обидві хребетні артерії в ділянці скату?

12.  Перерахуйте гілки хребетної артерії.

13.  На які гілки поділяється основна артерія?

14.  Що кровопостачають задні мозкові артерії?

15.  Які гілки хребетної артерії кровопостачають спинний мозок?

16.  Чим утворене анастомотичне кільце Захарченка?

17.  На скільки гілок поділяється щитошийний стовбур?

18.  Назвіть гілки щитошийного стовбура.

19.  У якому відділі підключичної артерії відходить реберношийний стовбур?

20.  На які гілки поділяється поперечна артерія шиї?

21.  Назвіть ділянки галуження підключичної артерії.

22.  Продовженням якої судини є підключична вена?

23.  Куди впадає підключична вена?

24.  Які притоки впадають у підключичну вену?

25.  Назвіть і покажіть стінки пахвової порожнини.

26.  Покажіть і назвіть, чим обмежовані три- і чотиристоронні отвори.

27.  Покажіть і назвіть, чим обмежовані ключично-грудний, грудний і підгрудний трикутники.

28.  На якому рівні починається і закінчується пахвова артерія?

29.  Опишіть топографію пахвової артерії.

30.  На які частини розділяється пахвова артерія?

31.  Які гілки відходять від кожного з відділів пахвової артерії?

32.  Що кровопостачають гілки пахвової артерії?

33.  Назвіть анастомози між гілками підключичної та пахвової артерій.

34.  Опишіть обхідний кровообіг у ділянці плечового суглоба.

35.  Продовженням якої судини є пахвова вена?

36.  Куди впадає пахвова вена?

37.  Які притоки впадають у пахвову вену?

38.  На які підгрупи поділяються пахвові лімфатичні вузли?

39.  Із яких ділянок тіла лімфа надходить у пахвові лімфатичні вузли?

40.  Із яких органів лімфа надходить у пахвові лімфатичні вузли?

41.  Назвіть і покажіть кінцеві гілки плечової артерії.

42.  Опишіть топографію плечової артерії.

43.  Які гілки відходять від плечової артерії у верхню, середню та нижню її частини?

44.  Які гілки плечової артерії беруть участь в утворенні ліктьової суглобової сітки?

45.  Описати топографію променевої артерії.

46.  Де можна пропальпувати пульсацію променевої артерії?

47.  Як утворюється глибока долонна дуга?

48.  Назвіть гілки променевої артерії.

49.  Що кровопостачає променева артерія?

50.  Як утворюється поверхнева долонна дуга?

51.  Опишіть топографію ліктьової артерії.

52.  Назвіть гілки ліктьової артерії.

53.  Що кровопостачає ліктьова артерія?

54.  Які артерії відходять від глибокої долонної дуги?

55.  Які артерії відходять від поверхневої долонної дуги?

56.  Як формується артеріальна сітка ліктьового суглоба?

57.  Як формується дорзальна артеріальна сітка зап'ястка?

58.  Як формується долонна артеріальна сітка зап'ястка?

59.  Які групи вен розрізняють на верхній кінцівці?

60.  Чи мають клапани вени верхньої кінцівки?

61.  Опишіть формування вен кисті.

62.  Які вени розрізняють на кисті?

63.  Куди поступає венозна кров від пальців?

64.  Що супроводжують глибокі вени передпліччя і плеча?

65.  Куди вливаються плечові вени?

66.  Назвіть поверхневі вени передпліччя і плеча.

67.  Як формується і куди впадає головна вена?

68.  Як формується і куди впадає основна вена?

69.  Де і як анастомозують між собою основна і головна вени?

70.  Опишіть лімфовідтік з ділянок верхньої кінцівки.

71.  Які є групи лімфатичних вузлів на верхній кінцівці?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

 1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

 2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

 3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.                                Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/2/

5.                                Конспект лекції. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/2/

б) додаткові:

 1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

 2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

 3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

 4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

 5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 12 " червня 20123 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __

 

 

 

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.