Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету (медико-профілактична справа)

ЗАНЯТТЯ №21 (6 годин)

Тема: ПРОМІЖНИЙ МОЗОК. БУДОВА ТАЛАМУСА, ЕПІТАЛАМУСА, МЕТАТАЛАМУСА. ГІПОТАЛАМУС. ВЕГЕТАТИВНІ ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА. ШИШКОПОДІБНЕ ТІЛО І МОЗКОВИЙ ПРИДАТОК. ТРЕТІЙ ШЛУНОЧОК.

КІНЦЕВИЙ МОЗОК. БОРОЗНИ І ЗАКРУТКИ ВЕРХНЬОЛАТЕРАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. ПРОЕКЦІЯ ГОЛОВНІШИХ З НИХ НА ПОВЕРХНЮ ЧЕРЕПА. ЯДРА АНАЛІЗАТОРІВ ВЕРХНЬОЛАТЕРАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОРИ. ОСТРІВЕЦЬ.

БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА СЕРЕДИННОМУ РОЗРІЗІ. БОРОЗНИ І ЗАКРУТКИ МЕДІАЛЬНОЇ ТА НИЖНЬОЇ ПОВЕРХОНЬ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.

Мета: Вивчити будову та функцію проміжного мозку і третього шлуночка.

Вивчити анатомічну будову кінцевого мозку, топографію борозен і закруток верхньобічних поверхонь півкуль головного мозку, ядер аналізаторів верхньолатеральної ділянки кори.

Знаходити називати і показувати основні анатомічні утвори на середнному розрізі головного мозку. Вивчити топографоанатомічні особливості борозен і закруток медіальної та нижньої поверхонь півкуль головного мозку.

Професійна орієнтація студентів.

Всі нервові імпульси та аферентні чутливі шляхи проходять через один спільний центр – таламус. Пристосування організму до середовища шляхом зміни обміну речовин призвело до розвитку вищих центрів, які відповідають за вегетативні процеси (гіпоталамус). Життєдіяльність організму можлива, завдяки нейрогуморальній регуляції, що базується на тісній взаємодії хімічно активних речовин і нервових елементів. Активні хімічні речовини – медіатори виробляються у залозах внутрішньої секреції і швидко поширюються по кровоносній та лімфатичній системах. Патологічні процеси, що можуть розвиватися в цих ділянках мозку, будуть супроводжуватися певними клінічними проявами, які необхідно диференціювати в клініках нервових хвороб, нейрохірургії, ендокринології.

В клініці дуже часто зустрічаються функціональні, органічні вродженні захворювання і травми півкуль головного мозку. В кожній півкулі розрізняють лобну, тім’яну, вискову, потиличну частки і острівець. Функція лобових часток пов’язана з організацією довільних рухів, рухових механізмів мови, регуляцією складних форм поведінки, процесів мислення. Функція тім’яної частки переважно пов’язана із сприйняттям і аналізом чутливих подразнень, просторової орієнтації, регуляції цілеспрямованих рухів. Вискова частка пов’язана з функцією сприйняття слухових, смакових, нюхових відчуттів, аналізом і синтезом мовних звуків, механізмами пам’яті. Функція острівця пов’язана із сприйняттям смаку. Потилична частка пов’язана із сприйняттям і переробкою зорової інформації. Ураження кори великих півкуль проявляється такими клінічними проявами як розлади рухів (паралічі, парези), що вказують на патологічне ураження центральної закрутки. Кіркові розлади чутливості характеризуються сенсативною джексонівською епілепсією. Зорові кіркові порушення при ураженні «зорової» кори проявляються зоровою агнозією, зоровими галюцинаціями, фотопсією і т. д. Слухові кіркові порушення проявляються слуховими галюцинаціями (ураження «слухової кори»), смакові, нюхові порушення - смаковими, нюховими галюцинаціями, агнозіями (ураження лімбічної системи). Складним видом кіркових порушень є практичні розлади (центр практичних навичок). Кіркові розлади мови виникають при ураженні кіркових центрів мови.

Знання матеріалу з даної теми дозволить лікарю глибше зрозуміти своєрідність вищеназваних патологічних станів та їх ускладнень, дозволить кваліфіковано надати першу та спеціалізовану медичну допомогу.

Кіркові розлади півкуль головного мозку можуть супроводжуватись психічними порушеннями: ейфорія, депресивні стани, зниження пам’яті, уваги, інших інтелектуальних особливостей.

Знання анатомічної будова кінцевого мозку, поділ його півкуль на частки і закрутки є важливим для топічної діагностики і вибору методів лікування у клінічній практиці невропатологів, онкологів, нейрохірургів, окулістів і в психіатрії.

Базовий рівень знань та вмінь.

1. Латинська термінологія.

2. Розвиток головного мозку.

3. Основа мозку.

4. Основа черепа.

5. Загальний огляд головного мозку, похідні первинних мозкових міхурців.

6. Основа головного мозку, серединний розріз головного мозку.

7. Кінцевий мозок: півкулі, борозни і закрутки.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год)

·                               Ілюстративний матеріал.

1. Основа головного мозку.

2. Стовбур головного мозку.

3. Медіальна поверхня півкулі головного мозку.

4. Таблиці “Півкулі, борозни і закрутки”, ”Локалізація центрів в корі головного мозку”, схеми.

5. Череп.

6. Вологий препарат головного мозку в оболонках.

7. Вологий препарат сагітального розрізу головного мозку.

8. Відеосистема

9. Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

 

 

·                               Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. На готових препаратах вивчити елементи, що представляють проміжний мозок. Розглянути стінки і сполучення III шлуночка.

Робота 2. Замалювати схематично частки гіпофіза і його зв’язок з гіпоталамусом.

Робота 3. Вивчення головного мозку. На макропрепараті головного мозку знайти поздовжню щілину, що розділяє півкулі великого мозку і поперечну щілину, що відділяє півкулі від мозочка. Показати полюси і краї півкуль великого мозку. Звернути увагу на головні борозни, що розділяють півкулі на частки. Продемонструвати острівець. Звернути увагу на борозни і закрутки верхньолатеральної поверхні головного мозку.

Робота 4. Вивчення сагітального розтину головного мозку: На макропрепараті головного мозку без оболон, показати мозолисте тіло, передню, задню, склепінну спайки, міжталамічнє злипання, дно ІІІ шлуночка. Звернути увагу на борозни і закрутки нижніх і медіальних поверхонь півкуль головного мозку.

Робота 5.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 6. Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

 

·                               Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.        Згір’я (таламус).

2.        Передній горбик і подушку згір’я.

3.        Міжзгірне злипання.

4.        Власне підзгірну ділянку.

5.        Підзгірну борозну.

6.        Медіальне та латеральне колінчасті тіла.

7.        Епіфіз.

8.        Повідці, трикутники і спайку повідців.

9.        Гіпофіз.

10.     Сірий горб, лійку.

11.     Зоровий перехрест.

12.     Соскоподібні тіла.

13.     ІІІ шлуночок.

14.     Стінки ІІІ шлуночка.

15.     На вологих препаратах головного мозку навчіться показувати і називати на латинській мові поверхні, краї, полюси, частки півкуль.

16.     Борозни і закрутки верхньобічної поверхні півкуль головного мозку.

17.     Навчіться схематично замальовувати борозни і закрутки верхньолатеральної поверхні півкулі головного мозку.

18.     Навчіться схематично замальовувати ядра аналізаторів верхньолатеральної ділянки кори.

19.     2. Борозни і закрутки медіальної поверхні півкуль головного мозку.

20.     Борозни і закрутки нижньої поверхні півкуль головного мозку.

21.     Навчіться схематично замальовувати борозни і закрутки медіальної та нижньої поверхонь півкуль головного мозку.

22.     Навчіться схематично замальовувати ядра аналізаторів медіальної та нижньої поверхонь ділянки кори.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (1 год.)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. До лікаря невропатолога звернувся хворий із скаргами на неможливість впізнавати предмети на дотик. Де локалізується ядро аналізатора стереогнозу?

Еталон відповіді: У корі верхньої тім’яної часточки

2. Задача. Жінка 40 років через 20 годин після травми черепа (внаслідок удару тупим предметом у лобову ділянку зліва) втратила можливість вимовляти слова, але при цьому зберігаються прості рухи м’язами, м’язами глотки і гортані, зберігається можливість кричати і співати. Яка із ділянок кори мозку була уражена?

Еталон відповіді: Ядро аналізатора усної мови (нижня лобова звивина);

3. Задача. При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він перестав розрізняти предмети на дотик. Який відділ кори мозку пошкоджений?

Еталон відповіді: Тім’яна частка кори

 

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.        Що розвивається з проміжного мозку?

2.        Що є порожниною проміжного мозку?

3.        З яких відділів складається проміжний мозок?

4.        Описати зовнішню будову згір’я.

5.        В якій частині згір’я знаходиться підкірковий центр зору?

6.        Яку функцію виконує згір’я (таламус)?

7.        Які ядра має згір’я (таламус)?

8.        Що належить до власне підзгірної ділянки?

9.        Що належить до зазгір’я (заталамічної ділянки)?

10.     Який підкірковий центр знаходиться у медіальному колінчастому тілі?

11.     Який підкірковий центр знаходиться у латеральному колінчастому тілі?

12.     Що належить до надзгір’я (надталамічної ділянки)?

13.     З яких відділів складається підзгір’я (підталамічна ділянка)?

14.     Що належить до зорової ділянки підзгір’я?

15.     Що належить до нюхової ділянки підзгір’я?

16.     Де знаходиться підкірковий центр нюху?

17.     До якої ділянки належить сірий горб?

18.     Де розташований гіпофіз?

19.     Де розташований епіфіз?

20.     Які частки має гіпофіз?

21.     Які гормони виділяє кожна частка гіпофіза?

22.     Що таке гіпоталамо-гіпофізарний тракт?

23.     З яких клітин побудована паренхіма епіфіза?

24.     Яка функція епіфіза?

25.     З чим сполучається III шлуночок?

26.     Які стінки має III шлуночок і чим вони утворені?

27.     Чим вистелені стінки III шлуночка?

28.     З чого складається кінцевий мозок?

29.     Які поверхні має кожна півкуля?

30.     Що відділяє поверхні півкуль великого мозку одну від одної?

31.     Які полюси мають півкулі і де вони знаходяться?

32.     На які частки поділяється кожна півкуля?

33.     Чим обмежена лобова частка?

34.     Які борозни і закрутки розміщені на лобовій частці, які центри?

35.     Чим обмежена тім’яна частка?

36.     Які борозни і закрутки розміщені на тім’яній частці, які центри?

37.     Чим обмежена потилична частка?

38.     Які борозни і закрутки розміщені на потиличній частці, які центри?

39.     Чим обмежена скронева частка?

40.     Які борозни і закрутки розміщені на скроневій частці, які центри?

41.     Де знаходиться острівець? Назвати його борозни і закрутки.

42.     Яка проекція борозен і закруток верхньобічної поверхні півкуль головного мозку на поверхню черепа?

43.     Які структури видно на серединному розрізі головного мозку?

44.     Які знаєте спайки мозку?

45.     Які порожнини головного мозку (шлуночки) видно на серединному розрізі головного мозку?

46.     Які борозни і закрутки розміщені на медіальній поверхні півкуль головного мозку?

47.     Мозкові кінці яких аналізаторів розміщені на медіальній поверхні півкуль головного мозку?

48.     Які борозни і закрутки розміщені на нижній поверхні півкуль головного мозку?

49.     Мозкові кінці яких аналізаторів розміщені на нижній поверхні півкуль головного мозку?

50.     Яка топографія тім’яно-потиличної борозни на медіальній поверхні півкулі головного мозку?

51.     Де знаходиться потилична частка?

52.     На які групи діляться борозни і звивини потиличної частки?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

Oddsei - What are the odds of anything.