Медицина

Тернопільський державний медичний університет

 

 

 МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

(медико-профілактична справа)

 

З А Н Я Т Т Я № 4 (6 годин)

Тема : Череп у цілому. Склепіння і основа черепа. Кісткове піднебіння. Скронева, підскронева, крилопіднебінна ямки. Очна ямка. Носова порожнина. Вікові і статеві особливості будови черепа. Розміри черепа.

Мета: вивчити череп в цілому, його вікові особливості, топографію і будову внутрішньо- та зовнішньо-черепних ямок; топографію і будову очної ямки та порожнини носа, особливості будови черепа новонародженого.

Професійна орієнтація студентів. Сполучення порожнин черепа обумовлює шляхи поширення патологічних рідин. Вивчення будови черепа як вмістилища головного мозку, органів чуття, нервових вузлів, початкових відділів травної системи необхідно для ортопедичної стоматології, щелепно-лицевої хірургії, неврології, нейрохірургії.

Сполучення орбіти та порожнини носа обумовлює шляхи поширення патологічних рідин. Вивчення будови черепа як вмістилища органів чуття, нервових вузлів, початкових відділів дихальної системи необхідно для ортопедичної стоматології, щелепно-лицевої хірургії, офтальмології, неврології, нейрохірургії. Стан тім’ячок є показником розвитку кісткової тканини немовляти.

Базовий рівень знань та вмінь

1.       Латинська термінологія.

     І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·         Ілюстративний матеріал

1.Череп цілий.

2.Препарат основи черепа.

3.Сагітальний розпил голови (вологий препарат).

4.Рентгенограми черепа.

5.Навчальна відеосистема.

6.Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·         Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Самостійне вивчення топографії черепа.

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками і атласами, вивчити топографію черепа.

Вивчити анатомію плечової кістки, кісток передпліччя і кисті на окремих препаратах і на скелеті.

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.Череп цілий: межі зовнішньої основи черепа, черепні шви (лускатий, стрілоподібний, лямбдоподібний).

2.Основа черепа: показати межі внутрішньої основи черепа, скроневої і підскроневої ямок. Детально розглянути передню, середню і задню черепні ямки, їх межі, сполучення. Великий піднебінний і різцевий канали, кісткове піднебіння; яремний, рваний отвори; клиноподібно-кам’яниста та кам’янисто-потилична щілини; схил. На сагітальному розпилі черепа показати стінки крилопіднебінної ямки, отвори і канали, через які вона з’єднується з сусідніми порожнинами.

3.На черепі новонародженого показати його відмінні особливості будови в порівнянні з черепом дорослого. Наявність тім’ячок: переднє, заднє, клиноподібне і соскоподібне. Значення їх при народженні.

4.Основа черепа: показати стінки орбіти, сполучення її з ямками та іншими порожнинами черепа.

5.На сагітальному розпилі черепа показати стінки носової порожнини і кістки, якими вони утворюються. Носові ходи (верхній, середній і нижній), пазухи, куди вони відкриваються.

6.На черепі новонародженого показати його відмінні особливості будови в порівнянні з черепом дорослого. Наявність тім’ячок: переднє, заднє, клиноподібне і соскоподібне. Значення їх при народженні.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1315 (1 год.)

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.      Які відділи черепа розрізняють?

2.      Показати межу між покрівлею і основою черепа.

3.      Які кістки належать до лицевого черепа?

4.      Які кістки належать до мозкового черепа?

5.      Чим утворена передня черепна ямка, її межі, сполучення?

6.      Якими кістками утворена середня черепна ямка, її межі, сполучення?

7.      Якими кістками утворена задня черепна ямка, її межі, сполучення?

8.      Чим відмежована скронева ямка?

9.      Де розміщена і чим утворена підскронева ямка?

10.    Чим утворена і з чим сполучається крилопіднебінна ямка?

11.    Чим утворене кісткове піднебіння?

12.    Які є відділи черепа?

13.    Які стінки має орбіта, чим вони утворені і з чим вона сполучається?

14.    Які стінки має порожнина носа, чим вони утворені?

15.    Які Ви знаєте носові ходи, чим вони обмежені?

16.    Що відкривається в кожний носовий хід?

17.    Чим утворене кісткове піднебіння?

18.    Які шви є на черепі?

19.    Які тім’ячка є на черепі новонародженого і коли вони заростають?

20.    Які особливості черепа новонародженого?

ІІІ. Тестування знань студентів – 1415-1500 (1 год.)

Джерела інформації:

1.      Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. – 1986, т. 1, - С. 66-80, С. 90-93.

2.      Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. – М. : Медицина, 1991.

3.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/1/

4.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/1/

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

12 06. 2013р.    протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.