МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

(медико-профілактична справа)

 

 

З А Н Я Т Т Я № 3 (6 годин)

Тема : Скронева кістка. Верхня щелепа. Піднебінна кістка. Носова, слізна, вилична кістки. Нижня носова раковина, леміш, нижня щелепа. Під’язикова кістка.

Мета: вивчити будову скроневої кістки і її частин. З’ясувати хід каналів у товщі скроневої кістки. Вивчити будову, розміщення і взаємовідношення із суміжними кістками черепа верхньої щелепи та піднебінної кістки. Вивчити будову, розміщення і взаємовідношення із суміжними кістками черепа нижньої щелепи і малих кісток черепа.

Професійна орієнтація студентів. Скронева кістка є вмістилищем для органів слуху і рівноваги, в її каналах проходять кровоносні судини та черепні нерви. Місця найчастішої локалізації переломів скроневої кістки.

Знання будови лицевого черепа має значення в клініці при застосуванні методів провідникового знеболювання, при операціях в щелепно-лицевій ділянці і в ортопедичній стоматології. Клінічне та функціональне значення верхньощелепної пазухи.

Базовий рівень знань та вмінь

1. Латинська термінологія.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год)

·         Ілюстративний матеріал

1.Череп.

2.Окремі препарати скроневих кісток.

3.Розпили скроневої кістки.

4.Окремі кістки лицьового черепа.

5.Навчальна відеосистема.

6.Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·         Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Самостійне вивчення анатомії скроневої кістки.

Самостійно, при активній консультації викладача, користуючись підручниками і атласами, вивчити анатомію скроневої кістки на окремих препаратах, розпилах і на черепі.

Вивчити анатомію кісток лицьового черепа на окремих препаратах і на черепі.

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1Череп: топографія скроневої кістки.

2.Окремі скроневі кістки: кам’яниста, барабанна, соскоподібна, луската частини. Кам’янисто-луската, кам’янисто-барабанна, барабанно-соскоподібдна, барабанно-лускоподібна щілини. Кам’яниста частина: краї, поверхні, борозни, отвори, ямки, вирізки, відростки. Барабанна частина: зовнішній слуховий отвір, його хід, піхва шилоподібного відростка. Лускоподібна частина: краї, поверхні, борозни, підвищення, відростки. Канали: сонний, м’язовотрубний, лицевий; канальці: сонно-барабанні, соскоподібний, барабанний, великого та малого кам’янистих нервів.

3.Розпил скроневої кістки: хід каналу лицевого нерва, стінки барабанної порожнини, кістковий лабіринт.

4.Череп, його основа: межі верхньої щелепи та піднебінної кістки.

5.Окремі частини верхньої щелепи: тіло, очна, підскронева, носова і передня поверхні. Анатомічні утвори на кожній поверхні. Лобовий відросток: передній слізний гребінь, слізна вирізка, решітчастий гребінь. Виличний відросток; піднебінний відросток: носовий гребінь, різцевий канал, піднебінні ості і борозни. Альвеолярний відросток: альвеолярна дуга, зубні альвеоли, міжальвеолярні перегородки, альвеолярні підвищення, різцеві отвори. Гайморові пазухи, підочноямковий канал.

6.Піднебінна кістка. При її вивченні розрізняти горизонтальну та перпендикулярну пластинки, їх участь в утворенні носової порожнини, крилопіднебінної ямки і кісткового піднебіння. Розглядають на ній: великий піднебінний отвір, пірамідальний, орбітальний, основний відростки, основну піднебінну вирізку, велику піднебінну борозну.

7.Череп, його основа: межі нижньої щелепи, розміщення малих кісток лицевого черепа.

8.Нижня щелепа: тіло, основа, підборідна горбистість, горбик, отвір і ость, двочеревцева, під’язикова, піднижньощелепна ямки; щелепно-під’язикова лінія, альвеолярна дуга, зубні альвеоли, міжальвеолярні перегородки, альвеолярні підвищення. Гілка нижньої щелепи: язичок, канал, вінцевий відросток, вирізка, виростковий відросток, шийка, головка, крилоподібна ямка. Кут нижньої щелепи: жувальна і крилоподібна горбистості.

9.Вилична кістка: бічна, скронева, очноямкова поверхні; скроневий, лобовий відростки; виличноочноямковий, виличнолицевий, виличноскроневий отвори.

10.Носова кістка: решітчаста борозна.

11.Слізна кістка: задній слізний гребінь, слізна борозна та гачок.

12.Нижня носова раковина: слізний, верхньощелеповий та решітчастий відростки.

13.Леміш: крило лемеша.

14.Під’язикова кістка: тіло, великі і малі роги.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1315 (1 год.)

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.      Визначити функцію скроневої кістки.

2.      Описати топографію скроневої кістки.

3.      З яких частин складається скронева кістка?

4.      Чим відділені частини одна від одної?

5.      Яка частина кістки має складну будову і чому?

6.      Які краї і поверхні має піраміда?

7.      Які структури розміщені на піраміді?

8.      Показати барабанну порожнину і її стінки.

9.      Описати лускоподібну частину.

10.    Описати будову соскоподібний відростка.

11.    Описати хід каналу лицевого нерва.

12.    Перерахувати канали скроневої кістки, показати їх вхідні та вихідні отвори.

13.    Пояснити практичне значення каналів скроневої кістки.

14.    З якими кістками черепа межує верхня щелепа?

15.    В утворенні яких порожнин приймає участь верхня щелепа?

16.    Які частини має верхня щелепа?

17.    Які поверхні має верхня щелепа і які анатомічні структури розміщені на них?

18.    На якій поверхні розміщена гайморова пазуха і яке її практичне значення?

19.    Підочноямковий канал, його топографія, отвори, практичне значення.

20.    В склад яких утворів черепа входить піднебінна кістка?

21.    Які частини має піднебінна кістка, які структури розміщені на них?

22.    Як утворюється малий і великий піднебінні канали?

23.    Які частини розрізняють в нижній щелепі?

24.    Описати будову тіла нижньої щелепи і назвати структури, що знаходяться на ньому.

25.    Які утвори мають гілки нижньої щелепи?

26.    Які структури розміщені на альвеолярній дузі?

27.    Як утворюється кут нижньої щелепи?

28.    Де знаходяться вхідний і вихідний отвори каналу нижньої щелепи і їх практичне значення?

29.    Що відноситься до малих кісток черепа?

30.    Де розміщуються і з чим межують виличні кістки?

31.    Які поверхні має вилична кістка, які утвори розміщені на них і в утворенні яких ямок і порожнин вона приймає участь?

32.    Які Ви знаєте ще малі кістки черепа, в утворенні яких анатомічних структур вони приймають участь і як побудовані?

ІІІ. Тестування знань студентів – 1415-1500 (1 год)

Джерела інформації:

а) основні:

1.      Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. - 1986, т. 1, - С. 54-59-66.

2.      Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

3.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/medprof/1/

4.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/medprof/1/

б) додаткові:

Прочитайте і вивчіть матеріал на стор. 54-59-66  у підручнику “Анатомія людини” за ред. М. Р. Сапіна. - 1986. - т. 1, за лекцією.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

12 06. 2013р.    протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __