Медицина

Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 14 (6 годин)

Тема: Формування зв’язок, брижі, сальників та сумок. Очеревина дорослих.

Практичні ЗАВДАННЯ по препаруванню органів травлення.

Органи дихання. Особливості їх будови в дитячому віці. Будова і функція носа.

Мета: Вивчити структуру, функцію та топографію листків очеревини, її похідних (зв’язки, брижі, сальники, закутки, сумки).

Продемонструвати вміння знаходити, називати і показувати на препаратах, а також препарувати органи травлення.

Вивчити будову зовнішнього носа та його порожнини, уміти називати, показувати анатомічні утвори, що становлять зовнішній ніс та стінки його порожнини, носових ходів, правильно уявляти розташування додаткових пазух порожнини носа.

Професійна орієнтація студентів.

Залежно від того, як покритий орган очеревиною, до нього є різні хірургічні підходи. При запальних процесах, наприклад апендициті, можливе попадання ексудату чи гною в закутки очеревини, чи проникнення під діафрагму по бічних каналах. Саме тому запальні процеси та їх ускладнення в черевній порожнині потребують чіткої уяви та знань про похідні очеревини і відношення органів до неї.

Огляд органів травлення на відпрепарованому фізичному тілі дає уявлення про зовнішню будову органів, їх топографію, а розріз - про їх внутрішню будову. ці практичні знання, при ґрунтовній теоретичній підготовці студента, дозволяють визначати локалізацію кожного органа, а також розуміти ряд клінічних симптомів та синдромів, що виникають при захворюваннях органів травного тракту. А користуючись уже відомими кістковими орієнтирами та топографічними лініями дає можливість студентам визначати місця де пальпуються та перкутуються дані органи. Дані знання є основою для вивчення на наступних курсах циклів пропевдетичних дисциплін.

Забруднення повітря промисловими відходами, різноманітними алергенами, куріння тютюну призводять до розвитку ринітів (запалення слизової оболонки носа). Крім цих чинників, гострий риніт викликається вірусами і може призвести до синуситу (запалення слизової оболонки лобової та верхньощелепної пазух), що спричиняє постійні виділення з носа, його закупорювання та головний біль. З метою профілактики цих захворювань лікар повинен широко пропагувати застосування пов’язок з марлі при епідеміях грипу, провітрювання житлових та робочих приміщень, орієнтуватися у сполученнях порожнини носа з параназальними пазухами

Базовий рівень знань та вмінь.

1. Латинська термінологія.

2. Будова та топографія органів черевної порожнини.

2. Анатомія черепа.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·         Ілюстративний матеріал.

1.        Скелет.

2.        Навчальний труп з відпрепарованими органами черевної порожнини.

3.        Таблиці, схеми.

4.        Комплекс внутрішніх органів.

5.        Череп.

6.        Сагітальний розтин голови.

7.         Відеосистема

8.         Набір рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограм

 

 

·         Методика виконання практичної роботи.

Робота 1. Схематично замалювати хід очеревини у фронтальній та сагітальній площинах.

Робота 2. Під керівництвом викладача знайти на музейному препараті всі похідні очеревини.

Робота 3. Показати сальниковий отвір, сальникову сумку.

Робота 4. Схематично замалювати носові ходи, їх стінки та утвори, які в них відкриваються.

Робота 5. На музейному препараті побачити зонд в отворах, які сполучають порожнину носа з основою, лобовою та верхньощелепною пазухами; а також у носослізному та різцевому каналах.

Робота 6.  Перегляд відеоматеріали по даній темі.

Робота 7. Розгляд та вивчення будови та топографії анатомічних структур теми на рентгенівських, комп’ютерних та магнітнорезонансних томограмах

 

·         Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.            Межі поверхів порожнини очеревини.

2.            Малий і великий сальники.

3.            Сальниковий отвір.

4.            Брижу тонкої та товстої кишок.

5.            Корінь брижі тонкої кишки.

6.            Верхній та нижній дванадцятипалі, міжсигмоподібний, верхній та нижній клубово-сліпокишкові та засліпокишковий закутки.

7.            Серединну, медіальні та бічні пупкові складки.

8.            Надміхурові, медіальні та латеральні пахвинні ямки.

9.            Ліву та праву брижові пазухи.

10.         Лівий та правий бічні канали.

11.         На сагітальному розтині голови: хрящі зовнішнього носа, носові раковини, носові ходи.

12.         Продемонструвати нюхову та дихальну ділянки слизової оболонки носа.

13.         Хоани, носослізний та різцевий канали.

14.         Хрящі зовнішнього носа, носові раковини, носові ходи.

15.         Аналіз оглядових рентгенограм, КТ та МРТ органів черевної порожнини в нормі.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год.)

·         Ситуаційні задачі.

1. Задача. Дитина 1, 5 місяців відмовляється від груді. При огляді: дитина неспокійна, утруднене носове дихання, є незначні слизові виділення з носа. Температура тіла нормальна. Які анатомічні особливості будови носової порожнини дітей раннього віку можуть сприяти утрудненню носового дихання?

Еталон відповіді: Вузькість носових ходів;

2. Задача. У пацієнта – травматичне ушкодження (розрив) жовчного міхура. До якого з утворів очеревини може в першу чергу потрапити жовч?

Еталон відповіді: bursa hepatica;

3. Задача. Хворий 35 років, звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів на протязі тижня. При обстежені, в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

Еталон відповіді: Верхня носова раковина;

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.        Назвіть похідні очеревини.

2.        Поверхи порожнини очеревини.

3.        Які похідні очеревини є у верхньому поверсі її порожнини?

4.        Які похідні очеревини є у нижньому поверсі її порожнини?

5.        Чим утворений малий сальник?

6.        Чим утворений великий сальник?

7.        Що знаходиться позаду печінково-дванадцятипалої зв’язки?

8.        Чим обмежений сальниковий отвір?

9.        Що сполучає між собою сальниковий отвір?

10.     Чим обмежений верхній поверх порожнини очеревини?

11.     Чим обмежений нижній поверх порожнини очеревини?

12.     Чим обмежена сальникова сумка?

13.     Які складки та ямки є на задній поверхні передньої черевної стінки?

14.     Чим обмежовані ліва та права брижові пазухи?

15.     Назвіть стінки лівого та правого бічних черевних каналів (приободові борозни).

16.     Який орган охоплює печінкова сумка?

17.     Які органи знаходяться в передшлунковій сумці?

18.     Які органи мають брижі?

19.     Брижа, її функція.

20.     Статеві та вікові відмінності порожнини очеревини.

21.     Назвіть межі прикріплення кореня брижі тонкої кишки?

22.     Назвіть органи, які лежать екстра-, мезо- та інтраперитонеально.

23.     1.3 яких частин складається дихальна система? 2.3 яких відділів складаються дихальні шляхи?

24.     Що належить до верхніх дихальних шляхів?

25.     Що належить до нижніх дихальних шляхів?

26.     Функція дихальних шляхів.

27.     Будова зовнішнього носа.

28.     Назвіть і покажіть стінки порожнини носа.

29.     Дайте визначення, що таке хоани і чим вони обмежені?

30.     Перелічіть параназальні пазухи.

31.     Назвіть, чим обмежений верхній носовий хід і що туди відкривається?

32.     Назвіть, чим обмежений середній носовий хід і що туди відкривається?

33.     Назвіть, чим обмежений нижній носовий хід і що туди відкривається?

34.     Де знаходиться нюхова ділянка слизової порожнини носа?

35.     Де знаходиться дихальна ділянка слизової порожнини носа?

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.

  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.

  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк,

доц. І.І.Боймиструк

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 05 " червня 2012 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

12червня _ 2013 р.    протокол № 11

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.