Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

З А Н Я Т Т Я № 10 (6 годин)

Тема : М’язи плечового пояса та плеча. Пахвова ямка. М’язи передпліччя та кисті. Топографія верхньої кінцівки, фасції, синовіальні сумки та піхви верхньої кінцівки.

Мета: знати місця початку і прикріплення, функціональні особливості м’язів плечового пояса і плеча. Уміти знайти, назвати і показати на трупі окремі м’язи. Набути практичних навичок їх препарування.

Уміти знаходити, називати і показувати на трупі окремі м’язи передпліччя і кисті. Знати їх класифікацію, форму, початок, прикріплення і особливості, що забезпечують функцію верхньої кінцівки, як органа праці. Оволодіти практичними навичками препарування цих м’язів.

Знати особливості будови фасцій і топографічних утворів верхньої кінцівки та їх значення для практичної медицини. Уміти знайти, назвати і показати ці утвори на трупі. Оволодіти практичними навичками їх препарування.

Професійна орієнтація студентів. Особливості будови м’язів плеча і плечового поясу обумовлюють значну рухомість суглобів верхньої кінцівки, що з одного боку, відповідає високим вимогам до руки як до органу праці, а з другого боку, є причиною частого травмування у цій ділянці.

Складність будови м’язів передпліччя і кисті обумовлене їх участю у виконанні складних, точних рухів руки як органу праці. Особливі труднощі та відповідальність оперативних втручань в цій ділянці обумовили виділення хірургії кисті як окремої галузі медицини, відділення такого напрямку є в крупних клініках.

В межах верхньої кінцівки є борозни, ямки, отвори, канали, в яких розміщуються судини і нерви і які можуть бути шляхами розповсюдження патологічних процесів, то знання їх важливе для прикладної медицини.

Базовий рівень знань та вмінь

1.        Латинська термінологія.

І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·         Ілюстративний матеріал

1.   Скелет.

2.   Демонстраційний труп з відпрепарованими м’язами.

3.   Навчальний труп для препарування м’язів і фасцій.

4.   Навчальна відеосистема.

5.   Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·         Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Вивчення м’язів плечового поясу і плеча.

В ділянці плечового поясу і плеча вивчають фасції, дельтоподібний, дзьобо-плечовий, двоголовий, плечовий м’язи. Між передньою і задньою групами м’язів плеча виділяють медіальну і латеральну міжм’язові перегородки. Вивчають надосний, підосний, малий круглий м’язи, а також початок двоголового і дзьобо-плечового м’язів. На задній поверхні плеча вивчають триголовий і ліктьовий м’язи.

Робота 2. Вивчення пахвової порожнини.

В пахвовій ділянці послідовно вивчають м’язи, що формують її стінки. В ділянці задньої стінки вивчають три- і чотиристоронній отвори, в ділянці передньої стінки - м’язи, що утворюють межі ключично-грудного, грудного і підгрудного трикутників.

Робота 3. Вивчення м’язів передпліччя.

Вивчають пошарово м’язи передньої групи передпліччя, їх початок, прикріплення та функції. Вивчають м’язи задньої поверхні передпліччя, їх початок, прикріплення та функції. Звертають увагу на утримувачі м’язів передпліччя.

Робота 4. Вивчення м’язів кисті.

На кисті вивчають м’язи підвищення великого і малого пальців, м’язи середньої групи і сухожилки поверхневого і глибокого згиначів пальців.

На тилі кисті вивчають тильні міжкісткові м’язи.

·                               Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.   Труп з відпрепарованими м’язами плечового пояса і плеча: м’язи дорсальної і вентральної груп плечового пояса, передньої і задньої груп плеча.

2.   Скелет: початок і прикріплення м’язів плечового пояса і плеча.

3.   Пахвова порожнина, її межі, отвори, трикутники.

4.   Труп з відпрепарованими м’язами передпліччя і кисті: поверхневі та глибокі м’язи передньої групи передпліччя, поверхневі та глибокі м’язи променевої і ліктьової груп м’язів передпліччя. М’язи підвищення 1, V пальців і долонної впадини кисті.

5.   Скелет: початок і прикріплення м’язів.

6.   Труп з відпрепарованими м’язами і фасціями верхньої кінцівки: фасції кінцівки, міжм’язові перетинки, колові зв’язки в ділянці променево-зап’ясткового суглоба, долонний апоневроз. Ліктьова ямка, її межі, борозни, вміст. Міжм’язові борозни на передпліччі. Кістково-фіброзні канали і синовіальні піхви тильної і долонної поверхонь кисті.

7.   Скелет: місця прикріплення міжм’язових перетинок і зв’язок.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год.)

·         Обговорення теоретичних питань:

       Перелік питань:

1.      Вентральна група м’язів плечового пояса, їх початок, прикріплення, форма, функція.

2.      Дорсальна група м’язів плечового пояса, їх початок, прикріплення, форма, функція.

3.      Передня група м’язів плеча, їх початок, прикріплення, форма, функція.

4.      Задня група м’язів плеча, їх початок, прикріплення, форма, функція.

5. Класифікація м’язів передпліччя.

6. Поверхневі м’язи передньої групи м’язів передпліччя: початок, прикріплення, функція.

7. Глибокі м’язи передньої групи м’язів передпліччя: початок, прикріплення, функція.

8. Променева група м’язів передпліччя: шари, початок, прикріплення, функція.

9. Ліктьова група м’язів передпліччя: шари, початок, прикріплення, функція.

10. Класифікація м’язів кисті і роль праці в їх спеціалізації та диференціації.

11. М’язи підвищення 1 пальця: розташування, назва, функція.

12. М’язи підвищення V пальця: розташування, назва, функція.

13. М’язи долонної впадини: розташування, назва, функція.

14.    Фасції плечового пояса і плеча: їх хід, міжм’язові перетинки.

15.    Фасції передпліччя і кисті: їх хід, листки, міжм’язові перетинки, піхви для м’язів, долонний апоневроз.

16.    Топографія м’язів плеча (канал променевого нерва, медіальна і латеральна борозни двоголового м’яза плеча).

17.    Ліктьова ямка, міжм’язові борозни в ділянці ліктьового суглоба.

18.    Міжм’язові борозни передпліччя.

19.    Кістково-фіброзні канали і синовіальні піхви долонної поверхні кисті.

20.    Кістково-фіброзні канали і синовіальні піхви тильної поверхні кисті.

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.
  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.
  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

 

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.
  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.
  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.
  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.
  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 12 " червня 2013 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __