Тернопільський державний медичний університет

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

медичного факультету

З А Н Я Т Т Я № 9 (6 годин)

Тема : Піхва прямого м’яза живота. Біла лінія. Черевний прес.

Пахвинний канал та інші слабі місця стінок живота. ТОПОГРАФІЯ І ФАСЦІЇ ЖИВОТА.

М’язи шиї та голови. Топографія та фасції шиї і голови.

Мета:

Вивчити особливості топографічних утворів передньої черевної стінки (біла лінія, піхва прямого м’яза, пахвинний канал). Уміти знаходити, називати і показувати на трупі межі, стінки, отвори, вміст цих утворів. Знати їх практичне значення для медицини. Набути практичні навички препарування даних утворів.

Уміти препарувати, знаходити, називати і показувати на трупі групи і окремі м’язи шиї та голови. Знати їх форму, початок, прикріплення і функцію. Знати функціональні особливості мімічних та жувальних м’язів. Оволодіти прийомами препарування м’язів і фасцій голови.

Знати особливості розташування фасцій шиї і її топографічних утворів - трикутників, їх практичне значення для медицини. Уміти знайти, назвати і показати ці утвори та їх межі на трупі. Набути практичних навичок препарування.

Професійна орієнтація студентів.

Значення топографії передньобокової стінки живота для локалізації болю, рани, пухлини тощо. Стінка живота дуже часто є місцем оперативного доступу та об’єктом операційних втручань. Біла лінія живота широко використовується при оперативних доступах до органів черевної порожнини. Статеві, конституційні, вікові особливості будови та топографії м’язів передньої черевної стінки та пахвинного каналу, що обумовлюють певну локалізацію грижових воріт - так звані слабкі місця передньої черевної стінки.

М’язи обличчя та шиї завдяки своїй особливій будові забезпечують вираження емоцій через міміку, а також беруть участь в акті їди, диханні, мові тощо, тому знання їх необхідне в косметології та пластичній хірургії, неврології та нейрохірургії, отоларингології, стоматології. Порушення функції м’язів цієї ділянки спричинює різноманітні потворства, що несприятливо відображаються на емоційній сфері людини, тому дуже відповідальне завдання стоїть перед лікарями різних спеціальностей - максимально зберегти чи відновити анатомічну та функціональну цілісність м’язів шиї та обличчя, а це практично неможливо без глибоких знань їх анатомії.

З практичною метою розрізняють ділянки шиї, границі яких проходять по зовнішніх орієнтирах і допомагають у визначенні проекції судинно-нервових пучків та внутрішніх органів на зовнішні покриви. Важливими анатомічними утворами на шиї є фасціальні щілини, які сполучаються і цим сприяють розповсюдженню гематом і запальних процесів.

Базовий рівень знань та вмінь

1.        Латинська термінологія.

     І. Практична робота – 900-1200 (4 год.)

·           Ілюстративний матеріал

1.   Скелет.

2.   Демонстраційний труп з відпрепарованими м’язами.

3.   Навчальний труп для препарування м’язів і фасцій.

4.   Муляж тулуба.

5.   Навчальна відеосистема.

6.   Набір навчальних рентгенограм, КТ- та МРТ знімків.

 

·         Методика виконання практичної роботи

Робота 1. Вивчення піхви прямого мяза живота

На музейних препаратах та на планшетах вивчають фасцію, що покриває зовнішній косий м’яз живота, розміщені нижче внутрішній косий і поперечний м’язи живота.

Робота 2. Вивчення стінок пахвинного каналу.

Вивчають чотири стінки пахвинного каналу, чим вони утворені. Вивчають поверхневе та глибоке пахвинні кільця, чим вони утворені.

Робота 3. Вивчення мімічних м’язів.

Вивчаємо мімічні мязи, що знаходяться навколо природних отворів. Особливості мімічних мязів.

Робота 5. Вивчення жувальних м’язів.

Вивчають жувальні м’язи, особливості їх будови та функції.

Робота 6. Вивчення м’язів і фасцій шиї.

Вивчають поверхневі та глибокі м’язи шиї. Звертають увагу на м’язи, що прикріплюються до підязикової кістки.

·                               Практичні завдання і вміння студентів, а також показати на препаратах зазначені анатомічні утвори.

1.      Ділянки живота, біла лінія живота, пупкове кільце, листки піхви прямого м’яза, дугоподібна і півмісяцева лінії, пахвинний канал, його стінки, вміст, зовнішнє пахвинне кільце, медіальна і латеральна ніжки апоневрозу зовнішнього косого м’яза, міжніжкові волокна, зворотня зв’язка. Пахвинна зв’язка. Глибоке пахвинне кільце: міжямкова зв’язка, пахвинний серп. Ямки і складки задньої поверхні передньої черевної стінки.

2.      Скелет: початок і прикріплення м’язів голови і шиї.

3.      Труп з відпрепарованими м’язами голови і шиї: поверхнева і глибока групи м’язів шиї, мімічні та жувальні м’язи.

4.      Труп з відпрепарованими м’язами і фасціями шиї: ділянки шиї, трикутники, міждрабинчастий і переддрабинчастий простори, фасції шиї, міжфасціальні простори.

5.      Скелет: місця прикріплення окремих фасцій шиї.

ІІ. Семінарське обговорення практичної роботи – 1230-1400 (2 год.)

·         Обговорення теоретичних питань:

Перелік питань:

1.                     Назвіть фасції живота, покажіть місця їх прикріплення.

2.                    Особливості ходу апоневрозів м’язів живота.

3.                    Назвіть і покажіть ділянки передньої черевної стінки, їх межі.

4.                    Що таке біла лінія живота, її значення при лапаротомії?

5.                    Назвіть слабкі місця на передній черевній стінці.

6.                    Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота вище пупка?

7.                    Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота нижче пупка?

8.                    Що таке дугоподібна і півмісяцева лінії?

9.                    Поясніть утворення пахвинного каналу, його вміст.

10.                 Назвіть і покажіть стінки пахвинного каналу.

11.                 Назвіть і покажіть глибоке і поверхневе пахвинні кільця, чим вони обмежені.

12.                 Назвіть і покажіть ямки та складки на задній поверхні передньої черевної стінки.

13.                 Поясніть, коли утворюється пряма і коса пахвинні кили (грижі). Що таке калиткова грижа.

14.                 Поверхневі м’язи шиї, їх початок, прикріплення, функція.

15.                 Середні м’язи шиї - супрагіоїдна група, початок, прикріплення, функція.

16.                 Середні м’язи шиї - інфрагіоїдна група, початок, прикріплення, функція.

17.                 Глибокі м’язи шиї - драбинчасті, початок, прикріплення, функція.

18.                 Глибокі м’язи шиї - передхребетні, початок, прикріплення, функція.

19.                 Жувальні м’язи, їх початок, прикріплення, функція.

20.                 Особливості мімічних м’язів.

21.                 Мімічні м’язи склепіння черепа, їх функція.

22.                 Мімічні м’язи, що оточують очну щілину, їх функція.

23.                 Мімічні м’язи, що оточують ротову щілину, їх функція.

24.                 Мімічні м’язи, що оточують носові отвори, їх функція.

25.                 Ділянки шиї, їх межі.

26.                 Трикутники передньої ділянки шиї, їх сторони, які органи в них проходять.

27.                 Міжм’язові простори шиї і що в них проходить.

28.                 Трикутники бічної ділянки шиї, їх сторони.

29.                 Класифікація фасцій шиї за В. М. Шевкуненком.

30.                 Класифікація фасцій шиї за міжнародною анатомічною номенклатурою.

31.                 1 фасція шиї, хід, прикріплення, особливості.

32.                 ІІ фасція шиї, хід, прикріплення, особливості.

33.                 Ш фасція шиї, хід, прикріплення, особливості.

34.                 1V фасція шиї, хід, прикріплення, особливості.

35.                 V фасція шиї, хід, прикріплення, особливості.

36.                 Міжфасціальні простори шиї, їх межі, значення для практичної медицини.

37.                 Фасції голови, їх хід, прикріплення, значення для практичної медицини.

ІІІ. Самостійна робота студентів – 1415-1500

Джерела інформації:

а) основні:

  1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини.В 3-х томах.- М. : Медицина, 2006-2009.
  2. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. В 3-х томах. - М. : Медицина, 2005-2008.
  3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

4.       Матеріали для підготовки студентів до практичних занять.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/classes_stud/uk/med/lik/ptn/1/

5.       Конспект лекції.

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=anatomy/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/1/

б) додаткові:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.
  2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.
  3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.
  4. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.
  5. Список латинських термінів.

 

Методичну вказівку склали

проф. І.Є. Герасимюк, проф. Я.І.Федонюк, доц. Б.В.Голод,

доц. І.І.Боймиструк, доц. М.В.Ющак

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

" 12 " червня 2013 р.,  протокол № 11

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

_______________ 20__р.    протокол № __