Схема заміщення  сечового міхура після цистектомії сегментом товстої кишки
 
Мал. 16.16. Схема заміщення  сечового міхура після цистектомії сегментом товстої кишки:
а - підготовка сегмента; б,в -  етапи заміщення.