Медицина

Гемірезекція сечового міхура за методом Фрумкіна

Мал.16.10. Гемірезекція сечового міхура за методом Фрумкіна:

а - лінія розтину; б,в - лінія відсічення сечового міхура над передміхуровою залозою; г - частина сечового міхура, що залишилася після резекції; д - пересадка сечовода у верхівку сечового міхура; е - пришивання залишків сечового міхура до сечівника.

 

Oddsei - What are the odds of anything.