UЦистоскопічна картина: метастаз пухлини правої ниркової миски в вічко сечовода.
 
Мал. 15.11 Цистоскопічна картина: метастаз пухлини правої ниркової миски в вічко сечовода.