Пухлина правої нирки (селективна ниркова флебограма).
 
Мал. 15.5. Пухлина правої нирки (селективна ниркова флебограма).