Медицина

Пухлина лівої нирки (екскреторна урограма)

 
Мал. 15.2. Пухлина лівої нирки (екскреторна урограма).
Oddsei - What are the odds of anything.