Нефроуретеректомія.
 
Мал. 6.11. Нефроуретеректомія.