Реконструкція стенозованого верхнього відділу сечовода з ниркової миски (по Culp-De Veerd)
 
Мал.6.6. Реконструкція стенозованого верхнього відділу сечовода з ниркової миски (по Culp-De Veerd): а - розсічення сечовода і викроювання лоскута з миски; б - початок з'єднання лоскуту, викраяного з миски, з сечовода; в - інтубація сечовода і нефростомія;
г - кінцевий вигляд пластики.