Сцинтиграма нирок у нормі.
 
Мал. 4.4. Сцинтиграма нирок у нормі.