Мал. 3.11. Схема трансфеморальної ниркової аортографії за Сельдінгером.