Цистоскопічна картина
 
Мал. 2.6. Цистоскопічна картина: а -серпоподібний отвір правого сечовода і точковий - лівого, лівобічне уретероцеле; б - точкові отвори сечоводів, двобічне уретероцеле.