Мал. 18.1. Доброякісна гіперплазія простати: внутрішньоміхурове (а) і позаміхурова (б) розташування