ЦИСТОСТОМIЯ ТРОАКАРОМ
ЦИСТОСТОМIЯ ТРОАКАРОММал. 14. Схематичне зображення сечового мiхура, пунктованого троакаром-провiд ником.


Мал. 15. Через троакар в сечовий мiхур проведена i залишена в ньому полiхлорвi нiлова трубка.


Можливi ускладнення при цистостомiї троакаром