Медицина

Можливi ускладнення при катетеризацiї сечового мiхура

  Можливi ускладнення при

виконаннi катетеризацiї сечового мiхура

№ п/п

Ускладнення

Помилки, що призвели до ускладнень

Невiдкладнi дiї

1.

Пошкодження стiнки уретри

Форсоване насильницьке введення цистоскопа

1. Видалити iнструмент з уретри

2. При затримцi сечопуску виконати надлобкову пункцiю

2.

Утворення несправжнього ходу уретри

 

сечового мiхура чи епiцистостомiю

 

 

Орiєнтацiйна карта для самостiйної пiдготовки

№ п/п

Завдання

Вказiвки до дiї

Самостiйна робота

1.

Пригадати анатомiю уретри i сечового мiхура

Намалювати схему

Пiдготувати катетер до манiпуляцiї

2.

Вивчити методи стерилiзацiї катетерiв

 

Самостiйно виконати катетеризацiю сечового мiхура гумовим i металiчним катетерами

Oddsei - What are the odds of anything.