ОПЕРАЦIЯ IВАНИСЕВИЧА Операцiя Iванисевича, 1 етап Операцiя Iванисевича, 2 етап Операцiя Iванисевича, 3 етапМал. 28. Розрiз передньої черевної стiнки: 1) шкiра; 2) пiдшкiрна клiтковина; 3) апоневроз зовнiшнього i внутрiшнього косих м'язiв живота; 4) внутрiшнiй косий м'яз живота.


Мал. 29. Перев'язка кетгутом i перерiзання вени яєчка.


Мал. 30. Передня черевна стiнка зашита, дренаж до мiсця перев'язки вени яєчка.


Можливi ускладнення при операцiї Iванисевича