(рис. 135)

а
б
Рис. 135. Пульмонектомія. Фіброзно-кавернозний туберкульоз лівої легені (а), рентгенограма того ж хворого через рік після лівобічної пульмонектомії (б).