(рис. 134)

а
б
Рис. 134. Лобектомія. Кавернозний туберкульоз верхньої частки правої легені (а), рентгенограма того ж хворого через 3 роки після резекції верхньої частки правої легені (б).