(рис. 96)
Рис. 96. Рентгенограма органів грудної клітки. Спонтанний пневмоторакс зліва. Дренажна трубка в лівій плевральній порожнині. Підшкірна емфізема.