(рис. 94)
Рис. 94. ЕКГ при хронічному легеневому серці. Гіпертрофія правого шлуночка з неповною блокадою правої ніжки пучка Гіса (ЕКГ V1 типу rSR1 ;V5-V6 - RS). Гіпертрофія правого передсердя (PII, III, aVF високий гострокінцевий- P pulmonale).