(рис. 87)

Рис. 87. Ексудативно-виразковий туберкульоз гортані..