Медицина

(рис. 86)

Б 
Рис. 86. Рентгенограма органів грудної клітки в прямій (а) і правій боковій (б) проекції. Осумкований плеврит у правій косій міжчастковій щілині. Плевральні нашарування на обох верхівках. Зліва внизу - інкрустація плеври.


Oddsei - What are the odds of anything.