(рис. 81)
Рис. 81. Рентгенограма органів грудної клітки. Двобічний циротичний туберкульоз легень.