(рис. 60)
Рис. 60. Томограма правої легені. Інфаркт легені.