(рис. 55)
Рис. 55. Рентгенограма органів грудної клітки. Інфільтративний туберкульоз в С6 лівої легені в фазі розпаду