Медицина

(рис. 55)

Рис. 55. Рентгенограма органів грудної клітки. Інфільтративний туберкульоз в С6 лівої легені в фазі розпаду


Oddsei - What are the odds of anything.