Медицина

(рис. 41)


Рис. 41.Рентгенограма органів грудної клітки. Саркоїдоз внутрішньогрудинних лімфатичних вузлів.


Oddsei - What are the odds of anything.