(рис. 37)
Рис. 37. Рентгенограма органів грудної клітки. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.