(рис. 34)
Рис. 34. Рентгенограма органів грудної клітки. Первинний туберкульозний комплекс, фаза інфільтрації.