Медицина

(рис. 34)

Рис. 34. Рентгенограма органів грудної клітки. Первинний туберкульозний комплекс, фаза інфільтрації.


Oddsei - What are the odds of anything.