Медицина

(рис. 31)


Рис. 31. Спірограма : 1 - дихальний об'єм; 2 - хвилинний об'єм дихання; 3 - хвилинне вбирання кисню; 4 - фази дихального циклу; 5 - резервний об'єм вдиху; 6 - резервний об'єм видиху; 7 - життєва ємність легенів; 8 - форсована життєва ємність легенів; 9 - об'єм форсованого видиху за 1 с; 10 - максимальна вентиляція легенів


Oddsei - What are the odds of anything.