Медицина

(рис. 18)


Рис. 18. Електрорентгенограма (а) і фрагмент томограми (б) на глибині 7см хворої на інфільтративний туберкульоз в фазі розпаду і обсіювання, ускладнений ателектазом III сегмента правої легені.


Oddsei - What are the odds of anything.