<img style="object-fit: contain;" src="../img.bmp" width=18 height=20 alt="" border="0">

Комп'ютерна томограма хворого з крововиливом типу гематоми. У лівій тім'яно-скроневій ділянці виявляється вогнище крововиливу підвищеної щільності (білого кольору) з чіткими нерівними контурами; боковий шлуночок розширений (А), третій шлуночок зміщений контрлатерально (Б).