<img style="object-fit: contain;" src="../img.bmp" width=18 height=20 alt="" border="0">

Аортограма і ультразвукові доплерограми хворого з оклюзією лівої внутрішньої сонної артерії, стенозом правої внутрішньої сонної артерії, оклюзією лівої хребетної артерії, стенозом і звивистістю правої хребетної артерії; 1-2 - надблокова артерія; 3 - хребетна артерія; а, б - компресія загальної сонної артерії; 4 - загальна сонна артерія ( І - права, ІІ - ліва сторони).