<img style="object-fit: contain;" src="../img.bmp" width=18 height=20 alt="" border="0">

Схема кровопостачання варолієвого моста: а) 1 - басейн парамедіанних артерій; 2 - басейн коротких огинаючих артерій; 3 - басейн довгих огинаючих артерій; б) 1 - основна артерія; 2 - великі перфоруючі артерії до ядер моста; 3 - верхня ніжка мозочка; 4 - великі внутрішні перфоруючі гілки до покришки моста; 5 - великі зовнішні перфоруючі гілки; 6 - гілки до моста.